fbpx
Daha

  Biz Kimiz?

  Bir zamanlar Mustafa Suphi'lerin, Nazım Hikmet'lerin, Harun Karadeniz'lerin ve daha nicesinin göğsünü gere gere taşıdığı bir kimliğe sahibiz... "Komünist" kimliğini gençlik alanında ete kemiğe büründürmeye çalışıyoruz. Emekten yana siyaset üreten, gericiliğin karanlığına karşı bilimsel ve özgür düşünceyi savunan, sanatta-felsefede nitelikli olanı arayan, insanlar arasında siyasal ve toplumsal eşitliğin sağlanabileceğine inanan ve bütün bunlar doğrultusunda bu topraklarda sosyalizmin kuruculuğu misyonunu üstlenen bir gençlikten söz ediyoruz. Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bugünün gençlerine dayatılan sömürü koşullarını ve karanlığı reddediyor. Dünyamızı ve insanlığı tüketen kapitalist yağma durdurulacak ve eşitlikçi bir toplumsal düzen kurulacak!

  TKG ve Öğrenciler

  Öğrenciler geleceğin işçileridir. Peki, sadece geleceğin mi? Öğrenciler eğitim giderlerini karşılayabilmek için çalışıyor, Kredi Yurtlar Kurumu’na borçlanıyor, henüz okurken işçileşiyorlar. Tek başına bu gerçek bile öğrenci gençliğin sınıf mücadelesinde safını nerede tutması gerektiğine işaret ediyor. Kim ne derse desin, okullar-kampüsler siyaset yeridir! Bize okutulan derslerin siyasetten ve ideolojiden arındırılmış olduğunu kim öne sürebilir? Okul sıralarında ve üniversite amfilerinde siyaset tartışılması doğaldır ve komünistler bu tartışmalara işçi sınıfının siyasetini taşırlar. Komünist öğrenciler gerici safsatalara ve liberal ikiyüzlülüğe pabuç bırakmaz, aydın ve mücadeleci kimliklerini ortaya koyarlar. Buna karşın, mücadelemizin okullarla-kampüslerle sınırlanamayacağı apaçık ortada. Bugün işçileşme öğrencilik yıllarında başlıyor ve mezuniyet dediğimiz evre işsizlikle ya da ücretsiz sömürüyle aynı anlama geliyor.

  TKG ve Genç İşçiler

  TKG güvencesiz ve esnek istihdam koşullarında çalıştırılan genç işçileri sermaye düzenine karşı sosyalist iktidar kavgasına kazanmayı hedefler. Bugünün Türkiyesi’nde gençlerin önemli bir bölümü öğrenim görürken çalışmak durumunda. AKP hükümeti ve sermaye sınıfı, ekmek kavgasına katılma yaşını giderek aşağı çekmek için eğitim sisteminin altını üstüne getirmekle uğraşıyor. Öte yandan bugün barlarda, kafelerde, setlerde, plazalarda ve daha pek çok iş sahasında çalışan milyonlarca genç işçinin kültürel alışkanlıkları ve ideolojik eğilimleri öğrenci yaşıtlarınınkiyle büsbütün örtüşüyor. TKG özellikle büyük kentlerde yoğunlaşan bu toplumsallığın taleplerinin ve toplumsal çıkarlarının siyasi temsilcisi ve örgütleyicisidir. Gericiliğin karanlığıyla uyuşmayan, kapitalist sömürünün birinci dereceden muhatabı olan genç işçilerin istihdam koşullarının yarattığı örgütlenme zorluklarını yaratıcı yollarla aşmak ve kent merkezlerinde güçlü bağlar ve mevziler inşa etmek sosyalizm mücadelesinde olmazsa olmazdır.

  TKG ve Aydınlanma Mücadelesi

  Özgürce ve içinden geldiği gibi yaşamak isteyen ama çocuk yaşlardan itibaren öğretmen kisvesindeki imamların dayatmalarına maruz kalan gençler gericilikle kan uyuşmazlığı yaşıyorlar. Sermaye iktidarları insan yaşamını ucuz, ekmeği pahalı kılmak istiyor ve bunu yaparken insanların “buna da şükür” diyerek ya da büsbütün bilincini yitirerek boyun eğmelerini bekliyor. Dinci gericilikle ve uyuşturucuyla insan aklı kötürümleştirilmek isteniyor, iradesinden yoksun bırakılan insanın “kader”iyse kapitalist üretimin ihtiyaçları doğrultusunda yazılıyor. Aydınlanma düşüncesi; örgütlü bir toplum istemeyen, aklıyla değil korkularıyla düşünen, yüreğiyle değil cebiyle karar veren, insanın bilinçli eylemini yapay küçük evrenlere ve seçim sandıklarına daraltarak halk çobanlığına soyunan “seküler” gericilerin omuzlarında yeniden yükselemez. Aydınlanma en başta insan, insan aklı demektir. Mücadelenin bu dünyada geçtiği düşüncesinin insan aklını özgür bırakmasıdır. Artık dünyayı insan değiştirecektir! Ancak tek bir insan değil, insanlar… Bir azınlık değil, halkın kendisi… Komünizm iktidarın kayıtsız şartsız emekçi halka verilmesini talep eden, bu yolla insanlığın özgür gelişiminin önündeki sosyo-ekonomik engellerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir siyasal hareket olarak bu düşüncenin devamcısıdır.

  Komünizm Dünyanın Gençliğidir

  TKG uluslararası komünist gençlik hareketinin etkin bir parçasıdır. Emperyalist barbarlığa karşı, sosyalizm için dünya çapında verilen mücadeleler zincirinin ülkemizdeki halkasını temsil eder. Emperyalist saldırıları, dünya çapında sürdürülen emek düşmanı politikaları, İMF’yi, NATO’yu, AB’yi farklı ülkelerden yoldaşlarımızla birlikte göğüslemek, sermaye iktidarlarının savaş politikalarına karşı kardeşlik köprüleri kurmak “bizim işimiz”dir. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki komünist gençlik örgütleriyle iletişim ve dayanışma halindeyiz.

  Eğer bu mücadelede yer almak istiyor ve Sosyalizm Programı’nı benimsiyorsan, sen de TKP’li gençlerin taşıdığı kimliğin parçası ol. Korkma, Boyun Eğme. Ülkemizi karanlıktan, boyunduruktan, yağmadan birlikte kurtaralım.

  We have this page also available in English -> About Us