Daha

  Suriye’de Savaş

  Arap Baharı 2010 sonlarında, Tunus’ta genç bir işçi yolsuzluk ve kötü muameleye karşı kendini yakarak bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Kendini ateşe vermesi tüm ülkede bir...

  Kriz ve Devrim

  SOSYALİST DEVRİM EN TEMEL HAKTIR Bundan 101 yıl önce, 7 Kasım 1917’de, Rusya’da işçiler ve yoksul köylüler, sömürücü patronların iktidarını yıktı. O dönem Rusya’da kullanılan takvim...

  Ekim Devrimi’nin 100. yılında..

  Ekim Devrimi sınıfsız-sömürüsüz bir toplum hedefinin gerçekçi olduğunu kanıtlamıştır.1917 yılının 7 Kasım günü (eski Rus takvimiyle 25 Ekim), Rusya’da işçi sınıfı ve...

  Toplumcu Anayasa

  TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN... SUNUŞ 1. 16 Nisan 2017’de bir referandum yaşadık. Diktatörlük bu referandumu aleni bir sahtecilik sayesinde,...

  Rusya ve Çin ekseninde emperyalizm üzerine 2017 tezleri

  Türkiye Komünist Partisi 12. Kongre Temel Belgeleri Mayıs 201 1. Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek ve son aşamasıdır. Emperyalizm, kapitalizmin dönemsel bir politikası, geçici bir dönemi veya geriye...

  2017 Güncel tezler ve görevlerimiz

  Başkanlık, Türkiye kapitalizminin yönelimleri ve emperyalist dünyanın çelişkileri üzerine  1. Türkiye’de başkanlık sorunundan çok, Erdoğan sorunundan söz...

  2014 Siyasi Rapor

  A. ULUSLARARASI DURUM 1. Kapitalist dünya sistemini bugün tanımlayan, belirsizlikler, kriz dinamikleri, emperyalist merkezler arasındaki gerilimin tırmanması ve sınıf mücadelelerinin keskinleşme eğilimi içine girmesidir. 2. Temelde üretimin toplumsal...

  2013 Konferans Raporu

  HALK DİRENİŞİNİN IŞIĞINDA DEVRİMCİ GÖREVLER VE SOSYALİST SEÇENEĞİ YARATMAK Türkiye Komünist Partisi’nin Eylül ayında gerçekleşen 2013 Konferansı’nda...

  Dinselleşme ve Komünistler

  TKP 10. Kongresi’nin, 2011 seçimleriyle kurulduğunu saptadığı İkinci Cumhuriyet’in temel eksenlerinden biri, siyasal rejimin ve toplumsal yapının dinselleştirilmesidir. Geçtiğimiz bir yıl içinde bu eksenin...

  11. Kongre Raporu

  Gerici iktidara karşı sosyalist seçeneği güçlendirmek... A. Onuncu yılında AKP iktidarı: Gücü ve zayıf noktaları 1....

  10. Kongre Raporu

  Türkiye Komünist Partisi 10. Kongresinin toplanması kararı 12 Haziran 2011 tarihinde Merkez Komitesi tarafından alındı. Kongre hazırlıklarının Parti Konseyi'nce yürütülmesini yerinde gören...

  90. Yıl Tezleri

  Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite 90. Yıl Tezleri 1. Türkiye Cumhuriyeti’nde sınıflar mücadelesi 1.1 Türkiye Cumhuriyeti hangi koşullara...

  9. Kongre Raporu

  KAPİTALİZMİN KRİZİ DERİNLEŞİRKEN TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ'NİN DEVRİMCİ GÖREVLERİ 1.1 Kapitalizmin bugün uluslararası ölçekte yaşamakta olduğu krizin siyasal ve toplumsal sonuçlarının...

  Türkiye Cumhuriyeti Felaketin Eşiğinde (2008)

  Önsöz Türkiye Cumhuriyeti bir felaketin eşiğinde… Felaketin kaynağında, Türkiye Cumhuriyeti'ne karakte­rini veren, ona başından beri egemen olan sermaye sınıfının,...

  8. Kongre Raporu

  A. SİYASİ TEZLER BİRİNCİ BÖLÜM: DEVLETİN ÇÖZÜLMESİ 1. Türkiye’de devlet çözülmektedir. Devletin çözülmesi, Türkiye kapitalizminin mevcut devlet...

  2004 Konferans Raporu

  BİRİNCİ BÖLÜM: Emperyalizm ve emperyalizme karşı mücadelede TKP 1. Anti-emperyalizmin sosyalizm mücadelesi açısından son dönemde kazandığı...

  2002 Konferans Raporu

  SOSYALİZMİ BİR İKTİDAR ALTERNATİFİ HALİNE GETİRECEĞİZ BİRİNCİ BÖLÜM Dünyanın Emperyalist Yeniden Yapılandırılması, 11 Eylül...