Dünya Komünist Gençlik Örgütlerinden COVID-19 pandemisi üzerine ortak açıklama

Dünyanın dört bir yanından onlarca Komünist Gençlik Örgütü, COVID-19 pandemisine dönük ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada kapitalizmin evrensel çapta saplandığı çaresiz görüntüye dikkat çekilirken egemen sınıfların bu dönemde dahi kâr hırsıyla hareket ederek faturayı gençlere ve emekçilere çıkartmaya çalıştığı vurgulandı. Türkiye Komünist Gençliği’nin de imzacısı olduğu açıklamanın tam hali şu şekilde:

Dünya gençliği,

Dünya çapında binlerce insan hastalığa yakalanırken ve ne yazık ki COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken işçiler, gençler ve halklar için gerçek daha da endişe verici hâle geliyor:

 • Kamu sağlığı sisteminin hâli, en güçlü olduğu söylenen kapitalist devletlerde dahi, apaçık ortada. Sağlık sistemleri, sağlığın piyasalaştırılması ve kapitalistlerin kârları lehine işleyen politikalar sebebiyle eksikliklerle dolu. Binlerce insanın sağlığı risk altında. Şimdiye kadar alınmayan hayati öneme sahip önlemler derhal alınmalı.
 • Milyonlarca işçi işini kaybetti veya bir önümüzdeki süreçte kaybedecek. Birçoğunun maaşı kesildi ve çalışma saatleri esnekleştirildi. Üstelik COVID-19 sebebiyle değil, kapitalistlerin bir kez daha işçilerin sırtına bindirdiği yükten dolayı. 
 • Aşı için yapılan bilimsel çalışmalar dahi acımasız emperyalistler tarafından bir  rekabet konusu haline gelmiş durumda. Başıbozuk kapitalist üretim halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Dünya gençliği,

 • Bu mücadeleye büyük zorluklara göğüs gererek devam eden bütün doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz.
 • COVID-19 pandemisinden etkilenen herkese dayanışmamızı sunuyoruz ve herkesin bir an önce iyileşmesini ümit ediyoruz.
 • Avrupa Birliği’nin yokluğunun tam aksine, hastalıktan en çok etkilenen ülkelerle büyük bir dayanışma başlatan; bu ülkelere sağlık uzmanı ve koruyucu ekipman gönderen Küba, Çin ve Rusya’yı selamlıyoruz.

Dünya gençliği,

Bu zor zamanda, Komünist Gençlik Örgütleri burada!

COVID-19’un yanı sıra haksızlıkla ve bu virüsü fırsat bilerek haksızlık yaratanlarla mücadele ediyoruz.

Yarattığı ekonomik krizin bedelini, yine, işçilere ve gençlere ödettirmeye cüret eden sistemle, kapitalizmle mücadele ediyoruz. Sosyalizmin güncel bir ihtiyaç olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır çünkü sosyalizm topluma hastane, sağlık personeli, ilaç, laboratuvar ve testler sunarak toplumun hak ve ihtiyaçlarını karşılayabilir, birinci basamak sağlık hizmetiyle hastalıklar önlenebilir.

Halk adına sağlık, barış ve refah için kullanılabilecek günümüz teknolojisini yozlaştıran ve baltalayan insan karşıtı politikalarla mücadele ediyoruz.

Gençler virüse karşı korumak ve korunmak için maske takıyor, fakat biz sesimizi alçatmıyoruz ve taleplerimizden vazgeçmiyoruz! Talep ediyoruz:

 • Bütün ülkelerde Kamu Sağlık Sistemi devlet bütçesiyle desteklensin ki sağlık çalışanlarının çabaları derhal kuvvetlendirilsin.
 • Temel korunma gereçleri (maske, eldiven ve alkol bazlı dezenfektanlar) herkes için ücretsiz olarak sağlansın.
 • İşçiler ve çalışma hakları korunsun. İşten çıkarmalar ve maaş kesintileri engellensin. COVID-19 sebebiyle demokratik haklar kısıtlanmasın.
 • Halkı daha da zora sokan ve durumu daha da adaletsiz hale getiren her türlü ekonomik dışlama, yaptırım ve düzenleme sona ersin. Halkların sağlığını ve yaşam standartlarını koruyacak gerekli düzenlemeler yapılsın.
 • Bütün emperyalist müdahaleler ve NATO’nunki gibi askeri tatbikatlar durdurulsun. Bu alanda harcanılan bütün kaynaklar doğrudan, sosyal güvenlik ve sağlık gibi konularda halkların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılsın.

Açıkça söylüyoruz: Kazanacağız!

Kimse yalnız değil

Şimdi dayanışma zamanı

Hep birlikte direneceğiz!

Şimdiye dek imza veren 49 Komünist Gençlik Örgütü’nün listesi ise şu şekilde, liste güncelleniyor:

 1. Avusturya Komünist Gençliği
 2. Bangladeş Gençlik Birliği
 3. Bangladeş Gençlik/Öğrenciler Birliği
 4. Belçika Genç Komünistleri
 5. Bolivya Komünist Gençliği
 6. Komünist Gençlik Birliği, Brezilya
 7. Britanya Genç Komünist Birliği
 8. Kanada Genç Komünist Birliği
 9. Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi’nden Genç Sosyalistler
 10. Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü, Kıbrıs
 11. Komünist Gençlik Birliği, Çek Cumhuriyeti
 12. Finlandiya Komünist İşçi Partisi Gençliği
 13. Fransa Komünist Gençliği’nin Birliği
 14. Sosyalist Alman İşçi Gençliği 
 15. Yunanistan Komünist Gençliği
 16. Guatemala Komünist Gençliği
 17. Bütün Hindistan Gençlik/Öğrenci Federasyonu
 18. TUDEH Gençliği, İran
 19. İşçi Partisi Gençliği, İrlanda
 20. Connolly Gençlik Hareketi, İrlanda
 21. İsrail Komünist Gençliği
 22. Komünist Gençlik Cephesi, İtalya
 23. Ürdün Demokratik Gençlik Birliği
 24. Lübnan Demokratik Gençlik Birliği
 25. Genç Komünistler Federasyonu, Meksika
 26. Ulusal Gençlik Federasyonu, Nepal
 27. Komünist Gençlik Hareketi, Hollanda
 28. Makedonya Komünist Partisi Gençliği, Kuzey Makedonya
 29. Demokratik Öğrenci Federasyonu, Pakistan
 30. Demokratik Gençlik Federasyonu, Pakistan
 31. Filistin Komünist Gençliği
 32. Filistin Halk Partisi Gençliği
 33. Paraguay Komünist Gençliği
 34. Peru Komünist Gençliği
 35. Polonya Komünist Partisi Gençliği
 36. Portekiz Komünist Gençliği
 37. Sosyalist Gençlik Birliği, Romanya
 38. Rusya Federasyonu Leninist Komünist Gençlik Birliği
 39. Devrimci Komünist Gençlik Birliği (Bolşevik), Rusya
 40. Yugoslavya Genç Komünist Birliği , Sırbistan
 41. Güney Afrika Genç Komünist Birliği
 42. İspanya Komünist Gençlik Birliği
 43. Genç Komünistler Kolektifi, İspanya
 44. Sosyalist Öğrenci Birliği, Sri Lanka
 45. Sosyalist Gençlik/Öğrenci Birliği, Sri Lanka
 46. İsveç Komünist Gençliği
 47. Suriye Komünist Gençlik Birliği – Halid Bektaş Gençliği
 48. Türkiye Komünist Gençliği
 49. Genç Komünistler Birliği, ABD