Gençlik Pandemi ve Kapitalizme Karşı Yaşam Savaşı Veriyor: Ya Sosyalizm Ya Barbarlık!

Avrupa’dan 20 Komünist Gençlik Örgütü, Büyük Ekim Devrimi’nin 103. Yıl dönümünde, COVID-19 pandemisi sürecinde gençlik mücadelesine dair görüşlerini ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldi.

Pandeminin başından beri dünyanın dört bir yanında emekçiler haklarına dönük saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Sağlık hizmetlerine ulaşım hakkı, kamusal sağlık hizmeti yerine özel sektörü destekleyen kapitalist hükümetlerce tahrip ediliyor. Plansızlık ve devlet okullarına yapılan bütçe kesintileri nedeniyle özel eğitimin öne çıkarılmasıyla eğitim hakları ellerinden alınıyor. Barınmaya, kültüre ve spora erişme hakları benzer saldırılara maruz kalıyor. Bu sorunlar yeni değil ve COVID-19 ile ortaya çıkmadı. Zaten ciddi boyuta ulaşmış olan sorunlar, pandemi sayesinde çok daha açık ve görünür hâle geldi.

Kapitalist ülkeler, yurttaşlarına sağlıklı ve insani bir yaşam için gerekli koşulları sunamazken, devrimden beri neredeyse 62 yıldır ABD ablukasına maruz kalan Küba’nın başarısı, mücadelemize umut vermekte.

Avrupa’daki Komünist Gençlik Örgütleri, salgının patlak vermesiyle hükümetlerin uygulamaya koyduğu halk düşmanı politikalara karşı mücadele etmektedir ve salgın bahanesiyle sömürüyü şiddetlendirmek üzere yapılan bu saldırıları kınamaktadır. İşçi sınıfına ve gençliğe dayatılan çıkmazı reddediyoruz: Sağlıksız koşullarda çalıştırılmak ya da işsizler ordusuna katılarak açlık çekmek. Talebimiz devlet bütçesinin kapitalist tekelleri doyurmak için değil, işçi sınıfının ve gençlerin güncel ihtiyaçları için kullanılmasıdır. Gençliği, burjuvazinin ekonomik krizi işçi sınıfının sırtına yüklemeye çalışmasına karşı ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

Ekim Devrimi’nin yıldönümünde ve şiddetli bir salgının ortasında, emperyalist ülkeler arası rekabet gittikçe derinleşirken, aşağıda imzası bulunun Komünist Gençlik Örgütleri dayanışmayı yükseltecek ve insanlığı bugünkü ekonomik ve insani krizden kurtaracak tek yolun sosyalizm olduğu kararlılığıyla mücadeleye devam edecektir.

 1. Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi Gençliği
 2. Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü – EDON, Kıbrıs
 3. Komünist Gençlik Birliği – KSM, Çek Cumhuriyeti
 4. Fransa Genç Komünistler Hareketi – MJCF
 5. Sosyalist Alman İşçi Gençliği – SDAJ
 6. Yunanistan Komünist Gençliği – KNE
 7. Britanya Genç Komünist Birliği
 8. Connolly Gençlik Hareketi – CYM, İrlanda
 9. Komünist Gençlik Cephesi – FGC, İtalya
 10. Genç Komünistler Hareketi – CJB, Hollanda
 11. Portekiz Komünist Gençliği – JCP
 12. Sosyalist Gençlik Birliği – UTS, Romanya
 13. Rusya Federasyonu Leninist Komünist Gençlik Birliği – LKSM RF
 14. Devrimci Komünist Gençlik Birliği (Bolşevik) – RKSMb Rusya
 15. Yugoslavya Genç Komünist Birliği – SKOJ, Sırbistan
 16. Genç Komünistler Kolektifi – CJC, İspanya
 17. İspanya Komünist Gençlik Birliği – UJCE
 18. Katalonya Komünist Gençliği – JCC
 19. Türkiye Komünist Gençliği – TKG

Açıklamanın İngilizce versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.