Hükümete soruyoruz: Genç işçilerin patronlara feda edecek kaç canı var?

İçişleri Bakanlığı’nın 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgesinde, bu yaş aralığındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

Kararın anlamı açık: Patronlar üretimin devamlılığını öne koyuyor ve genç işçilerin yaşamını hiçe sayıyor! Sermaye sınıfı bildiği gibi davranıyor, gençlerin salgından korunmak için evde kalmasını ”işgücü kaybı” olarak niteliyor. Oysa insan, maliyet unsuru değildir.

Türkiye’de, 720 bini 5 – 17 yaş grubunda olmak üzere 20 yaş altında çalışan yaklaşık 4 milyon genç ve çocuk bulunmaktadır. Bu yaş grubu içinde bulunan herkes, salgından korunmak için kayıtsız şartsız ücretli izin hakkını kullanarak evlerinde kalmalıdır.

Gençlik, geri getirilemez ve parayla satın alınamaz!

Okul çağındaki gençleri ve çocukları çalışmaya mahkum eden bu düzen ortadan kaldırılmalıdır. İnsanca yaşayabilmek sermaye biriktirmekten kolaydır. Bu nedenle, insanca bir yaşam için sosyalizm saflarında örgütlenmek hayatidir.

Genç kardeş!

Yaşamını patronların elinden kurtarıp, kendi eline almak için bir adım at, sosyalist devrimin saflarına katıl!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFS9pDzUzfYUVMEL42uOjDHq2FhypKnvKUVqHeCdRWxPHeSQ/viewform?usp=send_form