İTÜ öğrenci kulüpleri üstten inme yönergeye “Hayır” diyor

19 Mart tarihinde, İTÜ rektörlüğü tarafından yeni bir “Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” yayınlandı. Yeni yönergeyle beraber, öğrenci kulüp faaliyetlerini koordine etmek esasıyla kurulmuş ve varlığı ile bir yığın tartışmaya sebep olmuş öğrenci temsiliyeti Kulüpler Birliği’nin de dağıtıldığı duyuruldu.

Hiçbir öğrenci temsiliyetine söz hakkı verilmeden dayatılan yeni yönerge ise AKP’nin atanmış rektörü İsmail Koyuncu’nun gelecek süreçte öğrenci kulüpleri üzerindeki denetimi doğrudan yürüteceğini gösteriyor. Yeni yönergeyle kurulacak olan koordinasyon kurulunda rektör yardımcılarına ve farklı kulüp disiplinlerinin denetim mekanizmasından sorumlu, bizzat rektörlük tarafından atanacak olan beş akademisyene ve tüm öğrenci kulüplerini temsilen yalnızca üç öğrenciye yer verilecek.

Sözde temsiliyet döneminden sorgusuz itaat dönemine

Kulüplerin çalışma düzenini ve faaliyet esaslarını denetlemekle görevlendirilen koordinasyon kurulu ve yönerge içeriği göz önüne alındığında öğrenci temsiliyet mekanizmalarının kulüp tüzükleri ile sınırlandırmaya çalışıldığı görülüyor. Kuruluş tüzüğü dışında bir faaliyet gerçekleştirmek, okul dışı meselelere dair kulüp adına açıklamalarda bulunmak ve hatta okulun izni olmadan bir basın kuruluşuna demeç vermek gibi durumlarda ilgili kulübün faaliyetlerinin askıya alınması veya kulübün kapatılması geçirilen yeni yönergeyle artık mümkün kılınıyor.

Öğrenciler arasında büyük tepki toplayan yeni yönerge ile görülüyor ki artık İTÜ öğrencilerinin tarihsel kazanımı olan Öğrenci Kulüpleri’nde sözde temsiliyet döneminden sorgusuz itaat dönemine geçilmek isteniyor.

İTÜ öğrencileri temsiliyet haklarını korumak için bir araya geliyor

İTÜ öğrencileri, rektörlüğün sunduğu, pek çok açıdan teknik işlevsizlik barındıran ve özgür ifade haklarını kısıtlayan kulüpler yönergesini kabul etmiyor. Öğrenciler, 14 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de, yazım sürecinde ve işleyişinde öğrenci temsiliyetinin ağırlıklı olduğu yeni bir yönerge talebi ile rektörlüğe dilekçe vermek için bir araya gelecekler.