SEN SÖYLE KARDEŞİM

1.
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Sobasız evlere yel girmiş, cılız bebeler üşümüş
Bacasız köylere sel vurmuş, toprakta tohum bitmiş
Ölüm gelmiş bir can almış, gariban gün saymış
Katil yurduma gelmiş, insanoğlunu katletmiş
Alevler sarmış güzelim memleketi, hırçın alevler
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Ben üzülmeyip de napayım?

2.
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Zalim tahtına çıkmış, gururunu körüklemiş
Halk meydana dökülmüş, kalpsizin yüzüne sövmüş
Yiğit isyan etmiş, boynundan asılmış
Cellat birimizi almış, binimiz gitmiş
Dehşet sarmış güzelim memleketi, korkunç bir dehşet
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Ben kederlenmeyip de napayım?

3.
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Zaman akıp geçmiş, ardına bile bakmamış.
Koca bir yara açmış, kapamadan gitmiş
Bizi düşünmemiş, yola koyulmuş
Acımızı paylaşmamış, vicdanımıza yanaşmamış
Kaygısızca geçip gitmiş zaman, kayıtsızca geçip gitmiş
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Ben afallamayıp da napayım?

4.
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Patron, işçinin hakkını almış, artanı cebine atmış
Zengin, fakirin malını çalmış, çaresiz bırakmış
Güçlü, güçsüzün hâline bakmış, aciz sanmış
Şerefsizler yaşamış, şerefliler muhtaç kalmış
Haramiler sarmış güzelim memleketi, açgözlü haramiler
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Ben öfkelenmeyip de napayım?

5.
Sen söyle kardeşim, sen söyle
İnsafsızın hakkından, insaflı gelmiş
Vicdansızın hakkından, vicdanlı gelmiş
Şefkatsizin hakkından, şefkatli gelmiş
Korkağın hakkından, cesur gelmiş
Umut sarmış güzelim memleketi, büyük bir umut sarmış
Sen söyle kardeşim, sen söyle
Ben dövüşmeyip de napayım?

Tamer TAŞÇI