Solcu Liseliler’den 1 Mayıs Dosyası

Çizim : Aylin Sola

1 Mayıs’ın Tarihi ve Bugünü

1 Mayıs'ın önemi ve tarihçesi nedir?

1 Mayıs dünya tarihinde ilk kez 1856 yılında Melbourne’da  taş ve inşaat işçilerinin, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlemesi ile ortaya çıkmıştır. 1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Anadolu topraklarında ilk 1 Mayıs kutlaması ise  ise 1906 yılında İzmir Basmane’de gerçekleşmiştir. O yıl çıkan bir dergide, şunlar yazar: “İşçiler, yurtsever kardeşlerim! Şerefli gazete çalışanları. Haberiniz olsun ki 1 Mayıs Dünya işçileri bayramı münasebetiyle amele kıraathaneleri civarında, tren istasyonu mevkiinde toplantı ve gösteri vardır.  Cemiyet Reis vekilleri Celil ve İsameddin Efendi.” O gün dergide ilanı gören emekçiler Basmane Altınpark’ta 1906 yılının 1 Mayıs’ında ilk kez ‘1 Mayıs Dünya İşçileri Bayramı’nı kutladılar. Sonrasında 1909 yılında Üsküp’te 1910’da ilk kez İstanbul’da,1911 yılında Selanik’te… Devamındaki yıllarda 1919, 1920, 1921…  1 Mayıs işçi bayramları işgal altındaki İstanbul’da bağımsızlık mitinglerine dönüştü. İşgal güçlerinin yasaklamalarına rağmen kutlamalara katılımlar yoğundu. 

1922 yılındaki 1 Mayıs işçi bayramı ise bu kutlamalar arasında en  dikkat çekeni oldu. Tevhid-i Efkar gazetesi işgal güçlerinin yasaklamasına ve askeri suç kabul edileceğini açıklamasına rağmen müdahale etmediği o eylem gününü şöyle anlatıyor: 

Türkiye Sosyalist, sosyal demokrat, beynelmilel amele ittihadı, Ermeni Hınçak, işçi ve çiftçi fırkaları ile imalat-ı harbiye fabrikalarına mensup 1500’e karib amelenin ve işçi kadının merkez-i umumisi binası önünde tecemmuunu müteakip Türkiye Sosyalist Fırkası Reisi Şakir Rasim Bey, kısa bir hitabe ile dünya işçilerinin bayramı başladığını söyledi, bu esnada bir alkış tufanı içinde ‘Yaşasın sosyalistler, kahrolsun burjuva hükümeti!’ avazeleri yükselmeye ve mızıka tarafından da Enternasyonal ve 1 Mayıs marşları çalmaya başladı. Bundan sonra önde bayraklar ile kadınlar ve arkada mızıka ile erkekler olduğu halde kırmızı bir dalga şeklinde sosyalistler Şişli’ye doğru yürümeye başladılar. Yürüyüş esnasında mızıka ile beraber amele hep bir ağızdan Enternasyonal marşını söylüyordu. Tramvaylar durmuş, halk ilk defa şehrimizde şahidi olduğu tezahüratı temaşaya dalmıştı.”

Kanlı 1 Mayıs

https://tkg.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/images.jpeg-4.jpg

Tarih 1 Mayıs 1977, Türkiye’nin dört bir yanından 1 Mayıs için Taksim Meydanı’nda buluşan yaklaşık 500 bin emekçi,yurtsever,aydın… Solun emekçiler içinde örgütlendiği ve tarihsel bir yükseliş içinde olduğu bir momentte kutlanılan bu 1 Mayıs’ta DİSK başkanı Kemal Türkler’in konuşması bittiği anda Taksim Meydanı’ndaki yurttaşların üstüne farklı noktalardan ateş açıldı. Panik halinde kaçmaya çalışan insanların üzerine panzerler sürüldü,kalabalığa ateş açılırken polis ateş açılan noktaya değil kalabalığa saldırıyordu. Bu saldırı sonucu 43 yurttaş hayatını kaybetti. 470 kişi gözaltına alındı fakat hiçbirinin olayla ilgisi kurulamadı. Ateşi kimin açtığı tam olarak belirlenememiş, olay halen aydınlatıl(a)mamıştır.

Sınıfın günü 1 Mayıs

1 Mayıs’ın tarihçesi bize bir gerçeği öğretir: 1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve örgütlenme günüdür. İşçi sınıfının günüdür 1 Mayıs, sınıfa aittir, sınıf olduğunun bilincinde olanların; dünyaya sınıfsal pencereden bakanların günüdür. Sermaye uşaklarının, işbirlikçilerin değil emeğiyle geçinenlerin, sınıfsal mücadeleyi aydınlanma mücadelesiyle birleştirebilenlerin günüdür. 1 Mayıs birlik günüdür işçilerin, emekçilerin yaşamını emeğiyle kazananların yan yana gelecekleri; kapitalizmin çarkları arasında ezilenlerin sınıf paydasında birleşecekleri gündür. Mücadele günüdür, sınıfa karşı sınıfın, sermayeye karşı emeğin mücadelesinin günüdür. Patronların, para babalarının, sermaye sahiplerinin, sömürücülerin ve onların siyasal, ideolojik, fiziksel, psikolojik şiddeti karşısında milim taviz vermeden, kendi sınıfının çıkarları için mücadele edenlerin günü.

Bugün 1 Mayıs

Bugün küresel bir salgının içinden geçmekte olan bir dünyada, salgın yasakları emekçi halkın siyasetini engellemek için suistimal edilirken 1 Mayıs ne anlama geliyor? 1 Mayıs bugün bizim için yan yana gelme bu akıl dışılığa karşı gelme günüdür. Bugün 1 Mayıs bizim için; yaşamını emeğiyle kazanan işçiler,öğrenciler, aydınlar için karşımızdaki örgütlü kötülüğe karşı örgütlü bir cevap verme günüdür. “Biz sizin bizi içine almaya çalıştığınız bu karanlığa boyun eğmiyoruz!”deme günüdür. Sınıfımızın yanında, sınıfımız için mücadeleyi yükseltme günüdür. Yaşasın 1 Mayıs!

“İstanbul’da 1 Mayıs

Kıpkızıl, kan kırmızı bayraklarımızın alevinden

Sarı korsan bir balon gibi soldu güneş.

Ciğerlerimizde şişen türküler ateş!

Kol kola

Düştük yola

Yedikule’den amele evleri Sirkeci’ye dayandı,

Karagümrük kırmızıya boyandı.

Kasımpaşa tersaneyi yüklendi sırtına,

Geçtik köprüden

Geliyoruz:

Yol ver bize Cadde-i Kebir!

Kaldırımları söken topuklarımızla

Tokatlıyan’da göbekli mebusları tokatladık.

Osmanbey’in ensesine atladık!

Zifosladık Şişli’nin kadife mantosunu!

Bugün toz kondurmuyoruz keyfimize!

Bugün “Mayıs Bir”!

Bir Mayıs’ta İstanbul

Bizim olmuş gibidir!

* *

Hürriyet-i Ebediye tepesinde taş kesilen

Mahmut Şevket’in iskeleti!

Seni oraya diken sınıf

Zırnık kadar bile vermedi bize hürriyeti;

Yıkıl karşımızdan!

Yangınları haykıran Yangın Kulesi tepeden bakma bize

Bir gün elbet

Seni borazan yapacağız kendimize,

İstanbul’un ağzı

Haykıracak kızıl inkılâbımızı!

Nun [Nâzım] Ha [Hikmet]”

LİSELİNİN GÖZÜNDEN 1 MAYIS VE SANAT

C:\Users\Yaren Bilgisayar\Desktop\fanzin\foto.jpeg

Çizim: İrem

EMEKÇİLER ÇAĞIRIYOR

https://tkg.org.tr/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Image-2020-02-20-at-23.02.09.jpeg

İşte geldi 1 Mayıs

Hiç bitmedi kavgamız

Sönmedi ateşimiz

Hiç dinmedi öfkemiz

Emekçilerin karnı aç,

Patronların gözü aç

Sen kuzu, ben kuzu, dünya kuzu

Böylesine sessiz, öylesine suskun

Bak, meydanlarda çağrı yapılıyor

Niçin duymuyorsun?

Bizim için, insanlık için çağırıyor emekçiler

Yine mi duymuyorsun?

Duy (bu sesi) sesimizi,

Gör mücadeleyi

Aydınlıkta buluşalım!

Melek

TKP: Umudu çoğaltmak için partiyle 1 Mayıs'a!